striping.png

HUISREGELS EVENTS

 1. MINIMALE LEEFTIJD IS 18 JAAR: LEGITIMATIE IS VERPLICHT WANNEER HET BEVEILIGINGSPERSONEEL HIER OM VRAAGT.

 2. AANWIJZINGEN VAN BEVEILIGINGSMEDEWERKERS DIENEN STIPT TE WORDEN OPGEVOLGD.

 3. ER GELD EEN VISITATIEPLICHT (OOK VOOR TASJES).

 4. ER GELD EEN ROOKVERBOD BINNEN IN HET GEBOUW.

 5. OOK IS HET NIET TOEGESTAAN MET DRANK OF ETENSWAREN NAAR BUITEN TE GAAN.

 6. HET IS NIET TOEGESTAAN EIGEN DRANKEN MEE TE NEMEN NAAR BINNEN.

 7. HET GEBRUIK OF VERHANDELEN VAN DRUGS IS STRENG VERBODEN.

 8. BIJ GECONSTATEERDE HANDEL OF GEBRUIK VAN HARDDRUGS (PILLEN ETC.) WORDEN DE AANGETROFFEN GOEDEREN IN BESLAG GENOMEN EN VOLGT VERWIJDERING VAN BETREFFENDE PERSOON / PERSONEN EN WORDT DE TOEKOMST OOK IN HET VERVOLG ONTZEGD.

 9. SLAG STEEK OF VUURWAPENS ZIJN VERBODEN EN WORDEN - INDIEN AANGETROFFEN - DOOR DE BEVEILIGINGSMEDEWERKERS  INGENOMEN. BIJ HET AANTREFFEN VAN WAPENS ZULLEN WIJ ONVERWIJLD DE POLITIE INSCHAKELEN EN WORDT TOEGANG OOK IN HET VERVOLG ONTZEGD.

 10. ONGEWENSTE INTIMITEITEN , RACISME EN DISCRIMINATIE ZIJN NIET GEOORLOOFD EN LEIDEN TOT VERWIJDERING.

 11. AGRESSIE RICHTING BEVEILIGING MEDEWERKERS PERSONEEL ALSMEDE VERNIELINGEN LEIDEN TOT VERWIJDERING.

 12. PROFESSIONELE FOTO FILM EN OF OPNAME APPARATUUR ZIJN NIET TOEGESTAAN ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN REGGAE GRONINGEN B.V.

 13. TE ALLEN TIJDE DIENT U AANWIJZINGEN VAN HET PERSONEEL EN BEVEILIGINGSMEDEWERKERS OP TE VOLGEN.

 14. WIJ ZIJN OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJK VOOR PERSOONLIJKE EN OF MATERIELE SCHADE DIE U ALS BEZOEKER  KUNT OPLOPEN TIJDENS HET BEZOEK VAN ONZE CONCERTEN - EVENEMENTEN.